Կորեերեն առաջին հեռավար դասը

Առաջին փորձս էր, ինչի պատճառով բավականաչափ լարվում էի։ Ինձ համար բավականաչափ հետաքրքիր էր, նոր փորձի ձեռքբերման սկիզբն էր։ Այնքան ուրախ եմ, որ քոլեջը այսպիսի փորձ է տալիս իր ուսանողներին։

Continue reading “Կորեերեն առաջին հեռավար դասը”

한글 – կորեերեն այբուբենը

Ցանկացած լեզու սովորելուց առաջ անհրաժեշտ է սովորել տվյալ լեզվի այբուբենը։ Կորեերեն տառերը ունեն գրառման հատուկ հաջորդականություն։ Դրանք գրվում են վերևից ներքև և ձախից աջ։ Ինչպես նաև՝ այստեղ չկան մեծատառեր և փոքրատառեր։

Continue reading “한글 – կորեերեն այբուբենը”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started