Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կորեերեն առաջին հեռավար դասը

Առաջին փորձս էր, ինչի պատճառով բավականաչափ լարվում էի։ Ինձ համար բավականաչափ հետաքրքիր էր, նոր փորձի ձեռքբերման սկիզբն էր։ Այնքան ուրախ եմ, որ քոլեջը այսպիսի փորձ է տալիս իր ուսանողներին։

Continue reading “Կորեերեն առաջին հեռավար դասը”

한글 – կորեերեն այբուբենը

Ցանկացած լեզու սովորելուց առաջ անհրաժեշտ է սովորել տվյալ լեզվի այբուբենը։ Կորեերեն տառերը ունեն գրառման հատուկ հաջորդականություն։ Դրանք գրվում են վերևից ներքև և ձախից աջ։ Ինչպես նաև՝ այստեղ չկան մեծատառեր և փոքրատառեր։

Continue reading “한글 – կորեերեն այբուբենը”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑