Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում մաթեմատիկայից։ Մարտի 30 – ապրիլի 10

Տեքստային խնդիրներ

1. 30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներից առաջինը ծախսում է 5ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ:

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում մաթեմատիկայից։ Մարտի 30 – ապրիլի 10”

Հեռավար-առցանց ուսուցում կենսաբանությունից։ Մարտի 30 – ապրիլի 14

Ինքնակրթություն։ Հոդվածների իմ ընտրանին

Քանզի ՀՀ-ում տիրում է արտակարգ իրավիճակ, խնդիր է առաջացել ուսումը կազմակերպել տանից։ Ներքևում կներկայացնեմ, կրթահամալիրի ուսուցիչների կողմից գրված, մի քանի հոդվածներ, որոնք հետաքրքրել են ուշադրությունս։

Continue reading “Ինքնակրթություն։ Հոդվածների իմ ընտրանին”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑