Կենսոլորտ։ Ռադիոնյութ

Կենսոլորտի մասին անհնար է լսած չլինել։ Ահա փոքրիկ ռադիոնյութ, որտեղ ընդհանուր տեղեկություն եմ տալիս կենսոլորտի և դրա բաղադրիչների մասին։

Articolo determinativo – Որոշյալ հոդ

Gli articoli determinativi si usano prima di un nome che si conosce. Որոշյալ հոդը օգտագործվում է այն գոյականից առաջ, որը մեզ ծանոթ է։

Continue reading “Articolo determinativo – Որոշյալ հոդ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started