Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Հայոց պատմություն։ Մարտի 30 – ապրիլի 3

Առցանց ուսուցում

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների «Հայոց պատմություն» առարկա

Թեմաներ՝ «Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին»

1- «Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը»
«Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը XIX դարի առաջին կեսին»
2- «Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին»

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Հայոց պատմություն։ Մարտի 30 – ապրիլի 3”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑