Design a site like this with WordPress.com
Get started

Երդում – Ալբերտո Մորավիա | Կարծիք

Այդքան էլ չսիրեցի այս ստեղծագործությունը, քանզի բավականին թեթև պատմվածք էր, իսկ ես սիրում եմ բարդ և խորը իմաստ ունեցող գործեր։ Թեպետ տհաճություն չզգացի կարդալուց։
Առաջին անգամն էր, որ ընթերցում էի Մորավիաի աշխատանքը և հնարավոր է՝ ոչ վերջինը։
Սկզբում կարծեցի, թե բնավորությամբ Ջինետտան նման է ինձ, բայց հետո հասկացա, որ ամենևին էլ այդպես չէ։
Ստացված իրավիճակում ավելի մեղավոր էր ամուսինը, ի վերջո կինը հանուն իրեն էր երդում տվել, կարող էր մեկ տարի էլ սպասել։ Բայց եղածը եղած է և ստացվեց այնպես, ինչպես ստացվեց։

«Biancaneve e i sette Nani» / «Սպիտակաձյունիկը և յոթ թզուկները»

Բոլորիս մանկության սիրելի հեքիաթն է, որը ներկայացնում եմ ձեզ իտալերեն-հայերեն թարգմանությամբ։

Continue reading “«Biancaneve e i sette Nani» / «Սպիտակաձյունիկը և յոթ թզուկները»”

Fairytale movies in English: My opinion

4) The Sword in the Stone – I didn’t like this cartoon, maybe because of that wasn’t the type which I like. I just watched it because I wanted to improve my English. Maybe this cartoon has a special sense which I didn’t understand, I don’t know. But I think that kids will like this. And they’ll get that the knowledge is the most powerful thing in this world. Also don’t think you can be no one, maybe you are a special human. Continue reading “Fairytale movies in English: My opinion”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑