Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պատմական ֆիլմերի շարք։ Նախագիծ

Կարծիքներս ֆիլմերի վերաբերյալ

<<Պատմական ֆիլմերի շարք>> նախագծի նպատակն է հեռավար-առցանց ուսումնական գործունեության միջոցով կազմակերպել <<պատմություն>> առարկայի ոչ դասարանային ուսուցումը։ Կապված ՀՀ-ում արտակարգ դրության հետ, առնվազն մեկ ամիս դադարեցվել է ուսումնական բոլոր հաստատությունների գործունեությունը։ Ըստ այդմ, սովորողների և ուսուցիչների շրջանում կարիք է առաջացել առցանց կազմակերպել ուսումնական գործունեությունը։ Սույն նախագծի նպատակն է պատմական (փաստավավերագրական, գեղարվեստական) ֆիլմերի միջոցով, լրացնել ուսումնական գործունեության դադարեցման պատճառով առաջացած դասաժամերի լրացուցիր կազմակերպումը։

Continue reading “Պատմական ֆիլմերի շարք։ Նախագիծ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑