Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում։ 16-20 марта

об\о\обо, в\из, на\с, перед, через

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում։ 16-20 марта”

Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Խնդիրներ «Մաթեմատիկա» առարկայից

Տղան տասնմեկ տարեկան է: Հինգ տարի առաջ նա վեց անգամ փոքր էր հորից:

1. Քանի՞ տարեկան է հայրը:
1) 36 2) 42 3) 41 4) 66

11-5=6
6*6=36
36+5=41

Պատ.՝ 41 տարեկան։

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Խնդիրներ «Մաթեմատիկա» առարկայից”

Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Կենսաբանություն։ Մարտի 16-20

Կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերը

Մեզ շրջապատող բնության որոշակի միջավայրերում են բնակվում կենդանի օրգանիզմները։ Բնակության համար պիտանի միջավայրեր են ջուրը, օդը, ցամաքը, հողը, ինչպես նաև՝ այլ կենդանի օրգանիզմները։

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Կենսաբանություն։ Մարտի 16-20”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑