Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ազգային անվտանգություն

«Ազգային անվտանգություն» Դասի հղումը

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

  • Լայն իմաստով ի՞նչ է պետության համար անվտանգությունը։

Անվտանգությունը պետության բոլոր բնակիչների համար անվտանգ գործունեության, կյանքի պայմաններ ապահովելն է։ Continue reading “Ազգային անվտանգություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑