Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ազգային շահ

«Ազգային շահ» Նյութի հղում

Պատասխանե՛լ հետևյալ հարցերին․

  • Ի՞նչ նշանակություն ունի <<Ազգ>> հասկացողության համար լեզուն։

<<Ազգ>> հասկացողության համար լեզուն ունի միավորող, համախմբիչ դեր և էթնիկ, լեզվաընտանիքային մակարդակով, և պետական, վարչատարածքային մակարդակով։

  • Ի՞նչ նշանակություն ունի <<Ազգ>> հասկացողության համար կրոնը։

Կրոնը դիտարկվում է  որպես միավորիչ, համախմբող ուժ, ինչպես նաև՝ որպես քաղաքական կողմնորոշման ակտ։ Օրինակ երկրները կարող են որպես պետական կրոն ընդունել կրոնը կամ կրոնական ուղղվածությունը, որպեսզի լավ հարաբերություններ հաստատեն այլ պետության հետ։

  • Ինչպե՞ս է պատմական տարբեր շրջաններում կրոնը օգտագործվել քաղաքական շահերի համար։

Օրինակ՝ 988թ.-ին Հին Ռուսիայի կողմից քրիստոնեության ընդունումը, որպես պետական կրոն, քաղաքական գործողություն էր, որպեսզի հարաբերությունները սերտացնի Բյուզանդիայի հետ։

  • Ի՞նչ նշանակություն ունի <<Ազգ>> հասկացողության համար <<Պատմական հայրենիքը>>։

<<Պատմական հայրենիքը>> ազգին կապում է անցյալի հետ՝ հանդիսանալով պատմության սկիզբ: Թեպետ, պատմական հայրենիք ասելով, ես առաջին հերթին պատկերացնում եմ պատմության այն ժամանակահատվածի տարածքը, որը եղել է ազգի գոյության հզորագույն և տարածքով մեծ շրջանը:

  • Ե՞րբ և որտե՞ղ է գիտական շրջանառության մեջ մտել <<Ազգային շահ>> հասկացողությունը։

Առաջին անգամ այս հասկացությունը հայտնվել է օքսֆորդյան հանրագիրտարանում 1935 թվականին, իսկ ավելի ուշ Հենրի Մորգենթաունի «Ի պաշտպանություն ազգային շահի» (1948) գրքում։

  • Ինչպե՞ս է բնութագրվում <<Ազգային շահ>> հասկացողությունը։

<<Ազգային շահ>>-ը ցույց է տալիս այն ամենը ինչը օգտակար է երկրի և պետության համար, թե՛ երկրի ներսում, թե՛ այլ պետությունների հետ ունեցած հարաբերություններում։

<<Ազգային շահը>> տվյալ ազգի, պետության համար համարվում է ամփոփոխ կատեգորիա և պատմա-աշխարհագրական որոշակի հանգամանքների բերմամբ ենթարկվում է փոփոխությունների։

  • Ի՞նչ է տեղի ունենում երբ բախվում են տարբեր պետությունների ազգային շահերը, բերե՛ք պատմական օրինակներ։

1979թ․-ին Խմ-ի զորքերի մուտքը Աֆղանստան։

  • Ազգային շահերի նշանակության առումով, ինչո՞վ են տարբերվում՝ կենսական կարևոր (կամ գլխավոր) և երկրորդական, մյուս կողմից, երկարատև և ժամանակավոր շահերը։

Ըստ երևույթին` երկրորդական շահերը բխում են առաջնային շահերից, այսինքն դրանք գրեթե հավասարապես կարևոր են։ Միայն առաջնային շահերը ունեն ավելի միջազգային մակարդակ, և ավելի շատ ուշադրություն ու ներուժ է հատկացվում դրանց։

  1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցին․ Ըստ ձեզ՝ ո՞րն է ՀՀ-ի <<ազգային շահը>>

ՀՀ-ի <<ազգային շահը>> առաջին հերթին տարածքի հիմնախընդիրն ու անվտանգությունն է, ինչպես նաև ներքին բարենորոգումները, որոնք կատարվում են ի հօգուտ հանրության

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: