Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ազգային շահ

«Ազգային շահ» Նյութի հղում

Պատասխանե՛լ հետևյալ հարցերին․

  • Ի՞նչ նշանակություն ունի <<Ազգ>> հասկացողության համար լեզուն։

<<Ազգ>> հասկացողության համար լեզուն ունի միավորող, համախմբիչ դեր և էթնիկ, լեզվաընտանիքային մակարդակով, և պետական, վարչատարածքային մակարդակով։ Continue reading “Ազգային շահ”

Նախագիծ. Հայաստանի թոփ 10 գինիները

Մենք վերցրել ենք տարբեր նյութեր, որոնք հավաքել և դարձրել ենք մեկ հավաքական նյութ։ Գրել ենք գինու արտադրությամբ զբաղվող այն գործարանների մասին, որոնք ավելի հայտնի են հասարակությանը։ Գրել ենք տեղեկություններ այն գինու արտադրանքների մասին, որոնց պաշտոնական կայքերը բաց էին և հասանելի մեզ։ Continue reading “Նախագիծ. Հայաստանի թոփ 10 գինիները”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑