Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենդանի նյութ

Կենդանի օրգանիզմների, մարմինների ողջ համալրումը, որ բնակեցնում են Երկիրը, ֆիզիկա-քիմիական առումով միացյալ է՝ անկախ իրենց սիստեմատիկ պատկանելիության։ Կենդանի նյութի զանգվածը համեմատաբար փոքր է։ Բայց դա մեր մոլորակի ամենահզոր երկրաքիմիական ուժերից մեկն է, քանզի կենդանի նյութը ոչ միայն բնակեցնում է կենսոլորտը, այլև կերպարանափոխում է Երկրի պատկերը։ Կենդանի նյութը անհավասարաչափ է տարածված կենսոլորտում։

Continue reading “Կենդանի նյութ”

Մարդու տնտեսկան գործունեության հետևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները

Բնությունը մեզ շնորհել է անսահման բարիքներով, որոնք հաճախ մարդը օգտագործում է հենց բնության դեմ՝ երբեմն չհասկանալով այդ վնասների հետևանքները։

Continue reading “Մարդու տնտեսկան գործունեության հետևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները”

Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Ռուսերեն։ Մարտի 30 – ապրիլի 14

2.Работаем над проектом <<Пасха>>

3.Тексты для чтения и обсуждения — слайды 230-234. Читаем и отвечаем на вопросы (письменно).

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Ռուսերեն։ Մարտի 30 – ապրիլի 14”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑