Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ժառանգական հիվանդություններ: Դալտոնիզմ, հեմոֆիլիա

Ժառանգական հիվանդություններ

Մարդու ժառանգությունը ենթարկվում է մյուս կենդանի օրգանիզմների բնորոշ կենսաբանական օրինաչափություններին. շատ հատկանիշներ ժառանգվում են Մենդելի օրենքներով: Continue reading “Ժառանգական հիվանդություններ: Դալտոնիզմ, հեմոֆիլիա”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑