Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գենետիկա

Գենետիկա բառը ծագել է հունարեն՝ γενετικός՝ սեռական և γένεσις՝ ծագում բառերից:
Ժամանակակից շատ կենսաբանների կարծիքով գենետիկան վերջին տարիների ընթացքում դարձել է առանցքային ճյուղ կենսաբանություն գիտության համար։ Continue reading “Գենետիկա”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑