Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մենդելի օրենքները

Մենդելի առաջին օրենքը

Միահիբրիդային խաչասերման առաջին սերնդում առաջացած օրգանիզմների ձևերը բոլորը միմյանց նման են և նման են դոմինանտ ծնողին: Continue reading “Մենդելի օրենքները”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑