Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ջրոլորտ

Առանց ջրի Երկրի վրա կյանքն անհնար է։ Նա կենսական բոլոր արարածների համար կարևոր դեր է կատարում՝ սկսած բակտերիաներից և բույսերից, ավարտած մարդկանցով։ Ջուրը ծածկում է Երկրի մակերևույթի 2/3-ը։ Համաշխարհային օվկիանոսը գետերի, լճերի և ստորերկրյա ջրերի հետ միասին ձևավորում է այսպես կոչված ջրոլորտը։ Continue reading “Ջրոլորտ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑