Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մուտացիաներ

Մուտացիա, գենոտիպի կայուն (այսինքն՝ այնպիսին, որ կարող է ժառանգվել տվյալ բջջի կամ օրգանիզմի սերնդների կողմից) փոփոխություն, որն իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։ Continue reading “Մուտացիաներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑