Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

Նախադասության մեջ տեղադրել փակագծում տրված բառերից ճիշտը:

Այս ու այն կողմ շուռումուռ գալուց հետո իշխանը չկարողացավ քնել և դուրս եկավ վրանից:

Այսօրվանից նա դառնում է մեր ստեղծագործական միության լիիրավ անդամ:

Միշա Գլինկան հազիվ 13 տարեկան էր, բայց արդեն հրաշալի նվագում էր դաշնամուր:

Քամին փռփռացնում է (տանում-բերում է) նրա մաշված չուխայի փեշերը:

Ինձնից բռնեցեք խոռտակվող մարդիկ, ես ժայռի նման կանգնած եմ ամուր:

Ավանդությունը պատմում է, որ Այծեմնիկ Անեցին իր մարմնից հանած նետերով էր կռվում թշնամիների դեմ:

Վաղորդյան սյուքից մեղմորեն սոսափում էին (խշշում էին ) ընկուզենու տերևները:

Քո պատմած դեպքը սովորական հնարանք է, այլ ոչ թե իրականություն:

Հեռվից լսվում էին սարից իջնող աղբյուրների կարկաչը:

Երեկոյան բառաչում էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: