Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լսողական վերլուծիչներ: Ականջ


Լսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժինը կազմում է լսողական օրգանը։ Ականջը կազմված է երեք մասից՝ ներքին, միջին և արտաքին։

Набросок (3)՛ՕՊԻՒ.png

Ականջախեցին փնտրում է ձայնային տատանումները և ուղղում դեպի երեք սմ ուղղությամբ լսողական արտաքին անցուղի։ Լսողկան անցուղին ավարտվում է թմբկաթաղանթով, որը սահմանազատում է արատաքին ականջը միջին ականջից։ Միջին ականջը կազմված է մուրճիկ, սալ և ասպանդակից։ Ներքին ականջը գտնվում է քունքոսկրի խորքում, այն խոռոչների և գալարուն խողովակների համակարգ է, որում խխունջն անում է լսողական գործառույթ։

Ականջախեցուց ձայնային ալիքներն անցնում են արտաքին լողական անցուղով՝ առաջացնելով թմբկաթաղանթի տատանումներ, որոնց ուժը միջինականջի ոսկրիկների օգնությամբ մեծանում է և փոխանցվում ներքին ականջի ձվաձև պատուհանի թաղանթին։ Այդ թաղանքի տատանումներն առաջացնում են խխունջի ներսում գտնվող հեղուկի շարժումներ, որոնք փոխանցվում են հիմային թաղանթի թելիկներին։ Վերիջինների տատանումներն ազդակը տանում է նյարդային վերջույթներ, և առաջացրած նյարդային գրգիռները լսողական նյարդով հասնում են մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային բաժին, որի շնորհիվ էլ մենք լսում ենք ձայնը վերջնական։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: