Oxygen – Թթվածին

Jackson Wang

Օրիգինալ տարբերակը

Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
I’m topless walking on the frontline with no ammo
I know I might get shot but I still go though (Go though)
Go hard, go hard, go hard in beast mode
All I wish is the clock be ticking in slow mo
In a room with no exit not expecting things to be like this
Time keeps passing by I’m just gonna slowly close my eyes
Can’t breathe for now I might die, just hoping you’ll be mine
Come back to my life, come back to my life, ayy
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Dive so deep in the ocean, yeah
I ain’t no life vest protection, yeah
A hundred meters down below, even when it’s a hundred hours long
Nothing matters anymore when I went down there
Staying by my side we can conquer, yeah
Maybe I can be your Aquaman
Underwater we can travel everywhere
Riding on the road, ain’t got no traffic lights (Yeah, yeah, yeah, yeah)
Vibing out all night long be my miss right (Miss right)
Deep in your shadows I dive, want you to be in my life
‘Cause I, ’cause I, ’cause I live of you
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen
Live of you, live of you
‘Cause you my oxygen

Հայերեն թարգմանությունը

Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես,
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես:
Ես կիսամերկ քայլում եմ առաջնագծով` առանց փամփուշտի,
Ես գիտեմ, որ ինձ կարող են կրակել, բայց ես միևնույն է շարունակում եմ գնալ,
Առաջ, առաջ, առաջ վայրենի արագությամբ
Այն ամենը, ինչ ցանկանում եմ, որպեսզի ժամերը դանդաղ անցնեն
Սենյակում՝ առանց ելք, չսպասելով, որ ամենը այսպես կլինի
Ժամանակը շարունակում է անցնել, ես պարզապես պատրաստվում եմ աչքերս դանդաղ փակել
Ես հիմա չեմ կարող շնչել, ես կարող եմ մահանալ՝ պարզապես հուսալով, որ դու իմը կլինես
Վերադարձիր իմ կյանք, վերադարձիր իմ կյանք, է~յ
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես,
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես:
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես,
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես:
Սուզվում եմ օվկիանոսի խորքը, այո
Ես պաշտպանված չեմ փրկարարական բաճկոնով, այո
Հարյուր մետր ներքևում, անգամ եթե հարյուր ժամ է այն տևում
Ոչինչ այլևս կարևոր չէ, երբ ես իջնում եմ այստեղ
Մնալով իմ կողքը՝ մենք կարող ենք հաղթել, այո
Հնարավոր է՝ ես կարող եմ լինել քո Ակվամենը,
Ջրի տակ մենք կարող ենք ճամփորդել ամենտեղ:
Ես վարում եմ ճանապարհով՝ առանց լուսացույցի (այո, այո, այո, այո)
Զվարճանում եմ ամբողջ գիշեր, եղիր իմ Միսս աջը (Միսս աջը)
Սուզվում եմ քո ստվերների խորքը, ցանկանում եմ, որ դու իմ կյանքում լինես,
Որովհետև ես, որովհետև ես, որովհետև ես ապրում եմ քեզնով:
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես,
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես:
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես,
Ապրում եմ քեզնով, ապրում եմ քեզնով,
Որովհետև դու իմ թթվածինն ես:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: