Ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմներ։ ԱԵՖ

Ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմներ

Օրգանիզմները լինում են 2 տեսակի՝ ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ:
Ավտոտրոֆ են այն օրգանիզմները, որոնք ընդունակ են պարզ անօրգանական նյութերից սինթեզել օրգանական նյութեր և սնվել իրենց պատրաստած նյութերով: Ավտոտրոֆները բաժանվում են 2 խմբի՝ ֆոտոսինթեզ և քեմոսինթեզ:

Ֆոտոսինթեզները օրգանական նյութերի սինթեզի համար օգտագործում են Արեգակի էներգիա, իսկ քեմոսինտեզները՝ քիմական ռեակցիանների ժամանակ անջատված էներգիան:

Այն օրգանիզմները, որոնք ունակ չեն անօրգանակն նյութերից սինթեզելու օրգանական նյութերը ու ապրում են պատրաստի օրգանական նյութերի հաշվին կոչվում են հետերոտրոֆ:

ԱԵՖ

ԱԵՖ ( ադենոզինեֆոսֆորական թթու ) այլ կերպ անվանում են էներգիկական փոխանակություն: ԱԵՖ-ը ընդանում է 3 փուլով՝
նախապատրաստական,
անթթվածնային ( անաերոբ ),
թթվածնային ( աերոբ ):
ԱԵՖ-ը նուկլեոտիդ է և ունի շատ կարևոր դեր օրգանիզմում:
Օրգանական նյութերից անթթվածնային ճեղքումը կոչվում է գլյուկոզ կամ խմորում:
Օրգանական նյութերից թթվածնային ճեղքումը կոչվում է շնչառություն, որի ընթացքում ավելի շատ էներգիա է անջատվում, քան գլյուկոզի դեպքում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: