Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իշխանության մարմիններ

Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունն իրականացվում է երեք ճյուղերի միջոցով, որոնք զսպում և հավասարակշռում են իրար: Այդ ճյուղերն են` օրենսդիր, գործադիր և դատական: Continue reading “Իշխանության մարմիններ”

Արեգակնային համակարգի և երկրի առաջացման մասին վարկածները։ Երկրի ձևը և չափերը։

Նման պատկեր

Դասի հղումը։

1․ Վերլուծել Արեգակնային համակարգի առաջացման վարկածները։

2․ Նկարագրե՜լ Երկրի կառուցվածքը։

3․ Թվարկե՜լ երկրի գնդաձևության հետևանքով առաջացած երևույթները։

4․ Դիտել տեսաֆիլմը։

Առաջադրանքներ

Բառերը գրել միասին, առանձին կամ գծիկով:

1.Կողք կողքի, երեքհարյուրամյա, հինգ հազար վաթսուն, մուգ կարմիր, գյուղեգյուղ, գյուղից գյուղ:

2. Թև թևի, վեցանկյունի, մարդ-մուրդ, ծանոթ-անծանոթ, ձեռքբերում, ձեռք բերել:

3. Մինչև անգամ, ծեր ու մանուկ, հյուսիս-արևելք, հյուսիսարևելյան, ձեռք ձեռքի: Continue reading “Առաջադրանքներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑