Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բջիջը որպես կենդանի օրգանիզմների տարրական միավոր

Միմյանցից խիստ տարբերվող այնպիսի օրգանիզմներ, ինչպիսիք են՝ բակտերիաները, բույսերը, սնկերը, կենդանիները, այդ թվում նաև մարդը, ունեն միևնույն կառուցվածքային միավորը: Այդ տարրական կառուցվածքային միավորը, որից կազմված են բոլոր օրգանիզմները, կոչվում է բջիջ: Continue reading “Բջիջը որպես կենդանի օրգանիզմների տարրական միավոր”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑