Բջիջը որպես կենդանի օրգանիզմների տարրական միավոր

Միմյանցից խիստ տարբերվող այնպիսի օրգանիզմներ, ինչպիսիք են՝ բակտերիաները, բույսերը, սնկերը, կենդանիները, այդ թվում նաև մարդը, ունեն միևնույն կառուցվածքային միավորը: Այդ տարրական կառուցվածքային միավորը, որից կազմված են բոլոր օրգանիզմները, կոչվում է բջիջ: Continue reading “Բջիջը որպես կենդանի օրգանիզմների տարրական միավոր”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started