Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նուկլեինաթթուներ, ԴՆԹ և ՌՆԹ

Նուկլեինաթթուները պոլիմերներ են, որոնց մոնոմերները կոչվում են նուկլեոտիդներ։Նուկլեինաթթուների հիմնական ֆունկցիան սպիտակուցների կառուցվածքի մասին տեղեկատվության պահպանումն է, հաջորդ սերունդներին փոխանցումը, ինչպես նաև սպիտակուցի սինթեզի իրականացումը:  Կան երկու տեսակի նուկլեինաթթուներ՝ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու (ԴՆԹ)  և ռիբոնուկլեինաթթու (ՌՆԹ)։ Continue reading “Նուկլեինաթթուներ, ԴՆԹ և ՌՆԹ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑