Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սպիտակուցներ

Սպիտակուցներին այլ կերպ անվանում են պրոտեիններ (հունարեն բառ է, նշանակում է կարևորագույն, առաջնային)։ Այս անվանումն արտացոլում է սպիտակուցային նյութերի առաջնակարգ կենսաբանական նշանակությունը: Որտեղ կա կյանք, այնտեղ առկա են սպիտակուցները, և հակառակը: Continue reading “Սպիտակուցներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑