Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իտալերեն: Հոդեր / Նախդիրներ

Մինչ սկսել ուսումնասիրել հոդերը, անհրաժեշտ է նշել, որ դրանք լինում են արական (maschile) և իգական (femminile), որոնք իրենց հերթին լինում են եզակի ու հոգնակի: Չմոռանանք նաև, որ հոդը միշտ ցանկացած գոյականի կամ բառի հետ դրվում է, այն միայն կարող ենք չդնել այն դեպքում, երբ թվարկում ենք բառերը: Continue reading “Իտալերեն: Հոդեր / Նախդիրներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑