Design a site like this with WordPress.com
Get started

I sostantivi – Գոյական անուն

Իտալերենում գոյական անունը լինում է երկու տեսակի՝ արական և իգական, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են լինել եզակի ու հոգնակի: Continue reading “I sostantivi – Գոյական անուն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑