Առաջադրանք

1920 – հազար ինը հարյուր քսան

1366 – հազար երք հարյուր վաթսուն վեց

9459 – ինը հազար հիսուն ինը

99 – իննսուն ինը

10 – տասը

2/3 – երկու երրորդ

Առաջին

Կարապետ, թխամորթ, ռանչպար, սպասավոր, կայսրուհի, մարգարե, մշակ , քենակալ, դշխո, կանխասաց, նաժիշտ, առաջնորդ, հողագործ, մենակատար, նախագուշակ, աղախին, թագուհի, ռահվիրա

Մարգարե, կանխասաց, նախագուշակ

Կայսրուհի, դշխո, թագուհի

Սպասավոր, նաժիշտ, աղախին

Մշակ, հողագործ, ռանչպար

Առաջնորդ, ռահվիրա, կարապետ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: