Design a site like this with WordPress.com
Get started

25— 29 ноября

Чтение рассказа А. Чехова «Жизнь прекрасна».

Домашняя работа 

Напишите сочинение по теме «Чего надо добиваться в жизни. Мои победы. Планы на будущее». Continue reading “25— 29 ноября”

Ստեղծագործական առաջադրանք

Կերպարի գրական դիմանկարի հիման վրա հորինե՛ք նրա մենախոսությունը երաժշտության մասին: 

Կենտրոնը կազմում էր տանտիրուհու դուստրը` շիկահեր, փղոսկրի պես փայլուն, մաքուր ատամներով և գեղեցիկ աչքերով քսան տարեկան Լուիզան: Նա երգում էր, ուներ զորեղ ու անուշ ձայն, պատրաստվում էր բեմին նվիրվելու: Գիտեր նվագել դաշնամուր, երաժշտության դասեր էր տալիս, փող ժողովում, որ գնա Իտալիա` ձայնը մշակելու:

Continue reading “Ստեղծագործական առաջադրանք”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑