Առաջադրանք

1. -ուհի վերջածանցով  4- ական գոյական կազմել 

ա) հասարակ գոյականներից – երգչուհի, մաքրուհի, հեռախոսավարուհի, գրադարանավարուհի

բ)  հատուկ գոյականներից – Տիգրանուհի, Հայկուհի, Վարդուհի, Արմենուհի

գ)  ժողովրդի կամ երկրի անուններից – հայուհի, վրացուհի, կորեուհի, գերմանուհի

դ)  ածականներից կամ բայարմատներից – մաքրուհի, գեղեցկուհի, գեղուհի, սրբուհի
2. Բառաշարքում ընդգծել այն հասարակ գոյականները, որոնք նաև իբրև հատուկ անուններ են գործածվում:

Ձնծաղիկ,ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, զինվոր, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, մատուռ, արագիլ, շանթ, երամակ, գոհար, գալուստ, հյուսն, զանգակ, վարդ, կակաչ, համբարձում, հարություն, գրիչ, մարտիկ, աղավնի, դեղին, այգեստան, արշալույս, գավիթ, գավառ, աշտարակ, բուրաստան, աղջամուղջ, սպիտակ:
3. Գրեցեք — գույն բաղադրիչով գունանուններ:
ա) բույսերի անուններից – կակաչագույն
բտարբեր առարկաների անուններից – երկնագույն
գմետաղների անուններից – ոսկեգույն, արծաթագույն

Comments are closed.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: