Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1.Կազմեցե՛ք հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը.

թատերագիր, բազպան, ռումբ, զարդատուփ, կուռ, բեռնարկղ

թատերագիր – թատերագիրներ

բազպան – բազպաններ

ռումբ – ռումբեր

զարդատուփ – զարդատուփեր

կուռ – կռներ

բերնարկղ – բերնարկղեր

 

2.Գրեցե’ք 3 անհոգնականգոյական:

Երջանկություն, տխրություն, շաքարավազ

 

3. Տրված գոյականները նախադասության մեջ օգտագործե՛ք որոշյալ և անորոշ առումներով.

արքա, սիրահար

1. Վաղուց, շատ վաղուց մի արքա էր ապրում Իռլանդական թագավորությունում:

2. Տիգրան Մեծը՝ Հայոց աշխարհի պատմության հզորագույն արքան, այդ ժամանակ գտնվում էր Նավասարդի տոնախմբությանը:

1. Այս պատին իր գրությունն է թողել անհայտ մի սիրահար:

2. Սիրուց խենթացած սիրահարը հավերժ հեռացավ այս աշխարհից: 

 

4.Գրեցե՛ք արտաքին և ներքին հոլովման պատկանող  5-ական բառ:

[Ներքին]

Պատանեկությունպատանեկության

Երջանկություներջանկության

Եղբայրությունեղբայրության

Մայրմոր

Հայրհոր

[Արտաքին]

Սեր – սիրո

Ընկեր – ընկերոջ

Օր – օրվա

Ամիս – ամսվա

Այգի – այգու

 

5. Տրված բառերը դասակարգե՛ք ըստ արտաքին և ներքին հոլովումների.

շավիղ, ձյուն, վանահայր, Արամենք, նռնենի, տարի, խաղատուն, լռություն, անկողին, շնաձուկ

[Արտաքին] – շավիղ, Արամենք, նռնենի, տարի, անկողին, շնաձուկ

[Ներքին] – ձյուն, վանահայր, խաղատուն, լռություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: