Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բուսական ռեսուրսների պահպանումն ու վերականգնումը

Բուսական ռեսուրսների դերը կենսոլորտում և մարդկանց կյանքի ու արտադրական գործունեության համար բացառիկ է: Այստեղից էլ դրանց պահպանության ու ռացիոնալ օգտագործման առանձնահատուկ նշանակությունը: Continue reading “Բուսական ռեսուրսների պահպանումն ու վերականգնումը”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑