Առաջադրանք

1.Տրված  խոսքի մասերից ածանցման միջոցով ստացե’ք գոյականներ.

կարծր, քամահրել, նույն,  պայթել

Կարծրություն, քամահրանք, նույնություն, պայթյուն.

2.Գրեցե’ք  3-ական  անձ և իր  ցույց  տվող  գոյական:

Մարդ, երգիչ, նկարիչ, գրիչ, մատիտ, նկար

3.Գրեցե’ք 3-ական  թանձրացական  և  վերացական գոյականներ:

Թանձրացական – աչք, ճամփորդ, բազմոց

Վերացական – երջանկություն, խանդ, ատելություն

4.Որտեղ  անհրաժեշտ է գրեցե’ք մեծատառով.

Պղտոր Արաքսը, սրընթաց իջնելով Բյուրակնյա լեռներից, հանդարտ մտնում է Արարատյան դաշտ, ջուր տալիս բուսական աշխարհին և շարունակում ճամփան Նախիջևանով դեպի Կասպից  ծով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: