Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եմենի Արաբական Հանրապետությունը և մի քանի այլ երկրներ մտնում են միևնույն տարածաշրջանի՝ Արևմտյան Ասիայի սահմանների մեջ: 

Հայ Արշակունի հարստություն վերջին ներկայացուցիչը Վռամշապուհ թագավորի որդին է՝ Արտաշես Գ-ն, որի գահազրկումից հետո մեր հայրենիքը դարձել է մարզպանություն:

12-րդ դարի հայ մատենագիր, գիտնական և եկեղեցական գործիչ Ներսես Լամբրոնացին գործել է Կիլիկիան Հայաստանում և պաշտոնավարել Լևոն Մեծագործ արքայի արքունիքում, որպես ատենադպիր, պալատական խորհրդատու և թարգմանիչ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: