Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վահանանց պատերազմը

Իրադրությունը Հայաստանում Վարդանանց պատերազմից հետոՀայերի նոր ապստամբության նախադրյալները

Պարսից արքունիքի համեմատաբար մեղմ քաղաքականությունը ժամանակավոր բնույթ էր կրում: Տիզբոնը չէր հրաժարվել իր վաղեմի ծրագրերից, բայց այժմ գործում էր ավելի նուրբ եղանակներով: Բռնի հավատափոխության փոխարեն պարսիկները պայմաններ էին ստեղծում, որպեսզի հայերն իրենց կամքով ուրանան հայրենի կրոնը: Զրադաշտականություն ընդունած նախարարները հարուստ կալվածքներ էին ստանում, պատվի և պարգևների արժանանում: Սեպուհների որոշ մասն էլ ընդունում էր զրադաշտականություն և բարձր դիրքի հասնում: Հավատուրացության տարածումը իսկական աղետ էր թե՝ Հայոց եկեղեցու և թե՝ հայ ժողովրդի համար: Վտանգ կար, որ հավատուրացությունը կարող էր տարածվել նաև ժողովրդի լայն շրջաններում: Continue reading “Վահանանց պատերազմը”

Ի՞նչ է ընտանիքը

Ընտանիք ասելով առաջին հերթին պատկերացնում ենք տանը ապրող ծնողներին, նրանց երեխաներին, տատիկին ու պապիկին: Բայց ինձ համար ընտանիք հասկացողությունը չի սահմանափակվում միայն տան անդամներով: Երբեմն ընկերները այնքան մոտ են դառնում, որ սկսում են կազմել Ձեր ընտանիքի մի մասը:

Լինում են դեպքեր, երբ որևէ հայտնի մարդու երկրպագուները այնքան լավն են լինում, որ բոլոր երկրպագուներով սկսում են մեկ մեծ ընտանիք համարվել:

Ի վերջո ընտանիքը միասին համախմբված մարդիկ են, ովքեր պատրաստ են օգնել միմյանց բոլոր դեպքերում, ովքեր վստահում և սիրում են իրար:

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑