Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1) Ժպտերես (ժպիտ) – քաղցրաժպիտ, հեզաժպիտ, ազնվաժպիտ

Ծածկագիր (ծածուկ) – երկծածկ, գաղտնածածուկ, ձյունածածկ

Գունազարդ (գույն) – բազմագույն, արնագույն

Սյունազարդ (սյուն) – բարձրասյուն, քառասյուն, հենասյուն

Արնաներկ (արյուն) – սառնարյուն, տաքարյուն

Փորձադաշտ (փորձ) – գիտափորձ, մահափորձ

2) Հերարձակ – սևահեր, շիկահեր

Ձկնկիթ – շնաձուկ,

Աչագեղ – սևաչ, հրաչ, խաժաչ, կապտաչ

Ճեմասրահ – սիգաճեմ

Հրաբորբ – ոսկեհուր, ազնահուր

Հորատանցք – ջրահոր, հանքահոր, աղբահոր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

փ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: