Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում

Հայաստանը առաջինն էր, որ 301 թվականին Քրիստոնեությունը հռչակեց որպես պետական կրոն: Այդ գոր­ծում բացառիկ դեր են խա­ղա­ցել Տր­դատ Գ թա­գա­վո­րը (287-330) և Հա­յոց առա­ջին հայ­րա­պետ Սբ. Գրի­գոր Լու­սա­վո­րի­չը (301-325): Դա հայ ժողովրդի պատմության մեջ մի դարակազմիկ իրադարձություն էր։ Տրդատ Գ Մեծ Արշակունին  աշխարհում առաջինը ճանաչեց քրիստոնեությունը՝ որպես պետական, պաշտոնական կրոն: Continue reading “Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում”

«Կույրի պատմությունը»

Վիլյամ Սարոյան

Ամուսինն ու կինն իրենց էշը հեծած լեռնային ճանապարհով դեպի Բիթլիս են ուղևորվում, երբ նրանց դիմաց մի կույր տղամարդ է հայտնվում, ով առաջ էր շարժվում խարխափելով:
Ամուսինն ասում է կնոջը.
– Աստված քեզ երկու աչք է տվելիջիր և ոտքով գնաիսկ կույրը թող էշին նստի:
Կինը պատասխանում է.

Continue reading “«Կույրի պատմությունը»”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑