Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ազատություն և պատասխանատվություն

Յուրաքանչյուր ոք իր անձնական կարծիքն ունի ազատության վերաբերյալ: Ամենքս տարբեր կերպ ենք ընդունում, հասկանում այդ հասկացությունը: Սակայն կան որոշակի արժեքներ, որոնք տրվում են ազատությունը բնութագրելու համար: Continue reading “Ազատություն և պատասխանատվություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑