Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԷԳՈԻԶՄ ԵՎ ԱԼՏՐՈՒԻԶՄ

Մինչ քննարկելը այս երկու հակադրությունները, հասկանանք դրանց իմաստները:

Էգոիզմ կամ Եսասիրություն (լատ.՝ ego, ես), սեփական անձի չափազանցված ընկալում, եսամոլություն, եսակենտրոնություն։ Եսասերն իր սեփական ցանկությունների բավարարումն ավելի կարևոր է համարում, քան այլոց կարիքները կամ հոգսերը։ Սովորաբար էգոզիմը ընկալվում է երկու կերպ.

  • որպես բարոյահոգեբանական հատկանիշ, և
  • որպես սոցիահոգեբանական հատկանիշ։

Այլասիրություն (ալտրուիզմaltruism), հոգատարություն այլ անձանց բարեկեցության կամ շահերի մասին։

Continue reading “ԷԳՈԻԶՄ ԵՎ ԱԼՏՐՈՒԻԶՄ”

ԱՍՈՒԼԻՍ – ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԻԱՐ ԲԼԵՅԱՆԻ ՀԵՏ

10.10.2019 ՙՙՄայր դպրոցում՚՚ կայացավ երկրորդ ասուլիսը: Այս անգամ հարցերը շատ ավելի խոհեմ էին, հետաքրքիր և կարևոր բնույթ էին կրում, քանզի ներկաներից մեծ մասը տարիքով համեմատ ավելի մեծ էին, քան նախորդ ասուլիսի մասնակիցները: Continue reading “ԱՍՈՒԼԻՍ – ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԻԱՐ ԲԼԵՅԱՆԻ ՀԵՏ”

УПРАЖНЕНИЯ

  • Рассказ для дополнительного чтения:

А. П. Чехов «Хамелеон»  

  1. Выпишите незнакомые слова, подберите к ним синонимы/объясните их. Есть в ли тексте слова, формы слов, которые мы больше не используем? Выпишите их, найдите их объяснения. Как называют такие слова?
  2. Почему рассказ называется «Хамелеон»?
  3. Подготовьте пересказ истории.

Continue reading “УПРАЖНЕНИЯ”

Ընթերցելու մշակույթը և դրա դերը մարդու կյանքում

Գրականություն է համարվում ցանկացած գրավոր խոսքի ամբողջություն, որն իր տարատեսակներն ունի՝ գիտական, տեխնիկական, հասարակական—քաղաքական, գեղարվեստական եւ այլն, բայց երբ «գրականություն» ենք ասում, մեր ենթագիտակցությունն անմիջապես աշխատում է գեղարվեստակա՛ն գրականության ուղղությամբ, քանի որ թե՛ ծավալային առումով, թե՛ բովանդակային եւ թե՛ հասարակայնորեն մատչելիության, այն առաջնային տեղ է զբաղեցնում գրականության տեսակների ցանկում։ Գեղարվեստական գրականությունն էլ իր տարատեսակներն ունի, որոնց շարքում ծանրակշիռ տեղ ու դեր ունի արձակի ժանրը, որն առավել մեծ ընթերցողական զանգվածներ է գրավում եւ շատերի համար թվում է մատչելի։ Continue reading “Ընթերցելու մշակույթը և դրա դերը մարդու կյանքում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑