Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սննդային թունավորումներ: ԳՄՕ՝ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ:

Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ (ԳՁՕ, գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմ՝ ԳՄՕ), օրգանիզմ, որի գենոտիպն արհեստականորեն փոփոխվել է գենային ինժեներիայի մեթոդներով։ Այս եզրույթը կիրառվում է բույսերի, կենդանիների և միկրոօրգանիզմների համար։ Continue reading “Սննդային թունավորումներ: ԳՄՕ՝ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ:”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑