Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1.Տեղադրի′ր բաց թողնված տառերը.

Վայրէջք, ակնթարթ, ճգնավոր,  անօրեն,  արդուզարդ,  անէական,  կտրիճ,  սրբություն,  օրեցօր,  պախուրց,  ուղտապան, ուխտավոր: Continue reading “Առաջադրանքներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑