Առաջադրանքներ

1․ Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի առաջին արմատ.

Արև, բազում, գիր, գլուխ, դեղ։

Արևածաղիկ, արևայրուք, արևորդի, արևելք, արևաշող, արևծագ

բազմաթիվ, բազմերանգ, բազմաձայն, բազմապատկում, բազմապատիկ, բազմահարկ

գրատախտակ, գրասենյակ, գրագետ,գրախանութ, գրապահարան, գրատուն

գլխացավ, գլխահարկ, գլխաշոր, գլխուղեղ, գլուխկոտրուկ, գլխամազ, գլխահակ (գլուխը կախ)

դեղատուն, դեղագործ, դեղագետ, դեղահաբ, դեղաբույս, դեղանյութ

 2․Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի վերջին արմատ․

Գիծ, ծաղիկ, ցույց, միտ, նկար։

Ուղղագիծ, պարագիծ, ուրվագիծ, հետագիծ, շրջանագիծ, տրամագիծ, արևածաղիկ, ջրծաղիկ, կարմրածաղիկ, դաշտածաղիկ, զանգակածաղիկ, զարդածաղիկ, ժամացույց, արևացույց, աստղացույց, ուղղացույց, օրացույց, հեռուստացույց, արդարամիտ, դատարկամիտ, սրամիտ, դատարկամիտ, լրջամիտ, խելամիտ, գեղանկար, բնանկար, դիմանկար, գունանկար, գծանկար, հուշանկար

3․ Բառակապակցությունները գրեք մեկ բառով․

Խոտ ուտող, կյանքի փորձ, դյուրությամբ մարսվող, հաշվի մատյան, մեղուներ բուծող, աչքի բժիշկ, սեր տենչացող, նրբորեն հյուսված, հաց թխող, թռչուն որսացող։

Խոտակեր, կենսափորձ, դյուրամարս, հաշվեմատյան, մեղվաբուծ, ակնաբույժ, սիրատենչ, նրբահյուս, հացթուխ, թռչնաորս:

4․Սյունակներից ընտրեք մեկական արմատ և ստացեք բարդ բառեր․

1․Խոսք               քանդել

Գարի                բխել

Տուն                հող

 Առատ            կռիվ

Սև                    հաց

Տնաքանդ, խոսքակռիվ, սևահող, առատաբուխ, գարեհաց

2․Հուր                    փառք

Դուռ                    զբոսնել

Միտք                    զենք

Սին                        վստահ

Ինքը                       կից

Հրազենք, դռնակից, ինքնավստահ, մտազբոս, սինափառք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: