Design a site like this with WordPress.com
Get started

Արագություն

Արագություն (սովորաբար նշանակվում է {v}, անգլ.՝ velocity-ից կամ ֆր.՝ vitesse), նյութական կետի շարժման հիմնական կինեմատիկական բնութագրիչներից մեկը։ Սահմանվում է որպես շառավիղ-վեկտորի ածանցյալն ըստ ժամանակի՝

{\vec  v}={{\mathrm  {d}}{{\vec  r}} \over {\mathrm  {d}}t}

Արագությունը վեկտոր է, որի ուղղությունը համընկնում է հետագծի համապատասխան կետին տարած շոշափողի ուղղությանը։ Եթե նյութական կետը շարժվում է հավասարաչափ, ապա արագության մեծությունը թվապես հավասար Է անցած ճանապարհի (S) և այդ ճանապարհն անցնելու ժամանակամիջոցի (t) հարաբերությանը՝

v={\frac  {s}{t}}

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Մարդատար ավտոմեքենան անցել է 250 կմ ճանապարհ 2ժ – ում: Գտնել դրա արագությունը:

Լուծում

250:2=125կմ/ժ

Գնացքը անցել է 600 կմ 3 ժամում: Գտնել դրա արագությունը:

Լուծում

600:3=200կմ/ժ

Աննան կարող է ուտել 20 կենֆետ 10 րոպեում: Գտնել, թե քանի կոնֆետ է նա ուտում 1 րոպեում:

Լուծում

20:10=2կ/ր

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑