Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամուլսարի Հիմնախնդիրը

<< Ծրագրի իրականացման դեպքում 466 հեկտար հող դուրս կգա ՀՀ հողային հաշվեկշռից: Բացի այդ, Հայաստանը կկորցնի տարեկան 1 միլիարդ 350 միլիոն խմ ջուր` 680 միլիոն խմ` Որոտան գետով հոսող և 670 միլիոն խմ` Արփա գետով հոսող: Այս ջրային ռեսուրսները հանքարդյունաբերության հետևանքով կաղտոտվեն թունավոր տարրերով, – նշել է քիմիկոս Հակոբ Սանասարյանը Ամուլսարի հիմնախնդրի քննարկման ժողովում>> : Continue reading “Ամուլսարի Հիմնախնդիրը”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑