Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քերականական աշխատանք

Գրել տրված բառերի հոմանիշները.

Ձյունապատ – Ձյունածածկ, ձյունատարած, ձյունափառ

Կապույտ – Երկնագույն, կապտագույն, լուրթ, ծավի, մավի, ծովագույն, կապուտակ, կապտորակ, կապտաթույր, կապտաժեռ, կապտերանգ, կապուտկեկ, լազուր, լաջվարդ

Մրմունջ – շշնշոց, շշունջ, մրմնջոց, սոսափյուն, շրշյուն (տերևների), կարկաչ, խոխոջ (ջրի):

Թափանցիկ – Լուսանցիկ, թափանցական, լուսասփյուռ, անտեսանելի, վճիտ, հստակ, պարզ, զուլալ

Անուրջ – Երազ, երազանք, տեսիլք, պատրանք, ցնորք, խաբկանք

Իրիկնամուտ – Իրիկնադեմ, իրիկնապահ, իրիկնաժամ, վերջալույս, մայրամուտ, արևամուտ, երեկո, մթնշաղ, ժանգառք

Մութ – Խավար, աղջամուղջ, մթություն, գիշեր , մթին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: