Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ինչպես կլուծեի աղբի խնդիրը, եթե լինեի մեր շենքի տերը

Երբ աղբատարը տանում է շենքում կուտակված աղբը, անտանելի հոտ է տարածվում: Եթե ես լինեի մեր շենքի տերը, ապա առանձին աղբամաններ կհատկացնեի աղբի տեսակների համար: Այդպես, կարծում եմ, հնարավոր կլինի ազատվել, թեկուզ և կիսով չափ, այդ հոտից:

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑