Design a site like this with WordPress.com
Get started

L’alfabeto italiano

Իտալերենի այբուբենը

ALFABETO ITALIANO e PRONUNCIA

ALFABETO ITALIANO

Իտալական այբուբենը բաղկացած է 21 տառից, որից

  • 16 բաղաձայն են (b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z)
  • 5՝ ձայնավոր (a, e, i, o, u)
A; a
a
B; b
bi
C; c
ci
D; d
di
E; e
e
F; f
effe
G; g
gi
H; h
acca
I; i
i
L; l
elle
M; m
emme
N; n
enne
O; o
o
P; p
pi
Q; q
qu
R; r
erre
S; s
esse
T; t
ti
U; u
u
V; v
vu / vi
Z; z
zeta

Գործնականում օգտագործվում են նաև 5 տառեր (օտարերկրյա ծագմամբ):

x — կարդում ենք  ICS

k —  կարդում ենք cappa

w — doppia vu

y — ipsilon / i greca

j —  i lunga

Եկեք ծանոթանանք մի քանի բառերի և դրանց թարգմանությանը.

alba – լուսաբաց
bòtte – հարվածներ
scòpo – նպատակ, մտադրություն
bambina – աղջիկ
dònna – կին
matita – մատիտ
fèsta – տոն

paròla – բառ

léttura – ընթերցանություն
ónore – պատիվ
riposó – հանգիստ
béné – լավ
lettéra – տառ
sòrte – ճակատագիր
séttimana – շաբաթ
scolaro – աշակերտ
intiero / intero – ամբողջ
nuotare – լողալ
notare – նշումներ կատարել, նկատել
votare – քվեարկել, երդվել
urlio – ճիչ, կանչ
paura – վախ
  • e, o ձայնավորների գրական արտասանությունը հանդիպում է հիմնականում Հռոմում և Տոսկանիայում: Իտալիայի մյուս մասերում, փակ և բաց o, e – ի միջև արտասանության հստակ տարբերություն հաճախ չի հնչում:
  • Իտալերենում կա 5 ձայնավոր և 7 հնչյուն, քանզի o և e տառերը կարող են լինել բաց ու փակ (a, e՝, e՛, i, o՝, o՛, u)
  • Իտալերենի այբուբենը բաղկացած է 16 բաղաձայնից և 6 ձայնավորից
  • Կան որոշ դժվար արտասանություններ

c + a, o, u = կարդում ենք  —  k (կ) — [cane – շուն, casa – տուն, cuore – սիրտ]

C + h + i = կարդում ենք — (կ) — [chiesa – եկեղեցի, chiave – բանալի]

c + i, e = կարդում ենք  — (չ) — [cena – ընթրիք, cibo – սնունդ, cipolla – սոխ]

c + i, a, o = կարդում  ենք — (չ) — [ciao – բարև / հաջող, cielo – երկինք]

g + a, o, u = կարդում  ենք — (գ) —  [gatto – կատու, guerra – պատերազմ, gusto – ճաշակ]

gh + i, e = կարդում ենք — (գ) — [Margherita]

sc + h + e, i = կարդացվում է —  (սկ ) — [maschile – արական, schema – սխեմա, scherzo – կատակ, scuola – դպրոց]

gli — կարդացվում է — (լь) [moglie – կին, voglia – ցանկություն]

gn — (նь) — [bisogno – կարիք, spagnolo – իսպանացի]

s — բառասկզբում կարդացվում է (ս) — [sedia – աթոռ]

s — կարդացվում է (զ) եթե գտնվում է 2 ձայնավորի միջև — [mese – ամիս, riso – բրինձ]

s — b, d, g, l, m, n, r, v բաղաձայներից առաջ կարդացվում է (զ) 

ss — կարդացվում է (ս) — [cassa – կանխիկ, spesso – հաճախ]

s + c = (շ)[pesce – ձուկ, uscita – ելք]

zբառասկզբում կարդացվում է (ձ)[zero – զրո, zona – գոտի]

zz — կարդացվում է (ց) — [ragazza – աղջիկ, ragazzo – տղա, piazza – քառակուսի, pazzo – խելագար]

z — կարդացվում է (ց) -ia, -ie, -io առաջ[grazie – շնորհակալություն]

z — կարդացվում է (ձ) –izzare սուֆիկսի դեպքում[ipotizzare – ենթադրել]

z — կարդացվում է (ց) -anza, -enza, -ezza, -zione սուֆիկսների դեպքում[lezione – դաս, zitto – լուռ]

q — կարդացվում է (կ), այն միշտ հանդիպում է բառասկզբում` “u” տառի կապակցությամ —  [qui – այստեղ, questo – այս]

cqկարդացվում է (կկ) – միշտ միասին են գրվում

h — տառը բառամիջում չի կարդացվում, օգտագործում ենք c, g տառերի արտասանությունը փոխելու համար և գործածում ենք avere բայի (ho, ha…)ու ձայնարկությունների մեջ (oh, ah… )

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: